New Shihan

  • 6 April, 2013

Congratulations to our teacher Rudi for the passed Shihan exam.

Omeddetto Rudi Gräf Shihan

The new Shihans of Kokodo Kyu Shin Kai Photo (C) by Hiroshi Miyasaka

Shihan Zeremonie (Photo (C) by Lydia Nouwen

 

 

 

Tags: