TRAINER


Unsere Lehrer:

kimono-irie-sensei

Yasuhiro Irie Soke

 

kimono-ivo

Ivo Belmans Hanshi

       

 

 

 

 

 

Lehrer Makoto Dojo:

 

 

rg

Rudolf Gräf Menkyo Kaiden Shihan Kokodo Jujutsu

pwd

Patrick Wagner-Draxler Nidan Kokodo Ju Jutsu