TRAINER


Unsere Lehrer:

kimono-ivo

Ivo Belmans
Menkyo Kaiden Shihan

 

kimono-irie-sensei

Yasuhiro Irie
Soke

 

 

 

 

 

 

 

 

Lehrer Makoto Dojo:

 

RG

 

Rudolf Gräf

Shihan Kokodo Ju Jutsu

 

 

PD

 

Patrick Wagner-Draxler

Nidan Kokodo Ju Jutsu