TRAINER


Unsere Lehrer:

kimono-ivo

Ivo Belmans
Hanshi

kimono-irie-sensei

Yasuhiro Irie
Soke

Lehrer Makoto Dojo:

RG

Rudolf Gräf

Menkyo Kaiden Shihan Kokodo Ju Jutsu

PD

Patrick Wagner-Draxler

Nidan Kokodo Ju Jutsu